Настава у природи

Учионицу смо заменили природним окружењем. За наше часове изабрали смо предео око Дунава у Белегишу.  

Активности које смо имали су: оријентација у природи, стране света, природа на енглеском језику, игре у природи…