Сакупљање старе хартије

Одељење 2-3 је до сада скупило 558 kg старе хартије. Акција се наставља и у другом полугодишту. 

Молимо родитеље и пријатеље нашег одељења да нам и даље помажу у сакупљању хартије.