Српски језик

Врсте именица, вежбање

ВРСТЕ РЕЧИ И СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ,понављање

ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА

Градивне именице

Именице, заменице, времена

Личне заменице 2

Bajka o dečaku i mesecu, pitanja za grupe

gradivni pridevi

Pepeljuga, pitanja

Pisanje prisvojnih prideva

ВРСТА И СЛУЖБА РЕЧИ

Врсте именица, вежбање

ВРСТЕ РЕЧИ И СЛУЖБА РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ,понављање

Врсте речи, вежбање

ГЛАГОЛСКА ВРЕМЕНА

Градивне именице

ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ

Градивни придеви

Именице, заменице, времена

Личне заменице 2

Личне заменице

Објекат, реченице

Објекат

План препричавања-БЕЛА ГРИВА

ПРАВОПИС

Придеви, род и број

Реченице по сасатву

Синоними, антоними, хомоними

Служба речи у реченици, провера стари вујадин, задаци за групе

Стефаново дрво,питања за групе

Именице, провера

Научили смо из граматике