Математика

brojevi do milion

БРОЈЕВИ ДО МИЛИОН

писање бројева до милион

Бројеви до милион и већи од милион

Бројеви до милион контролни

Pismeno sabiranje prirodnih brojeva

Pismeno sabiranje

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ ПРЕКО 1000

ОДУЗИМАЊЕ 1

ОДУЗИМАЊЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

ОДУЗИМАЊЕ и САБИРАЊЕ

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ ДЕЉЕЊЕ двоцифреним бројем

Други писмени задатак

Иницијални прво полугодиште

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ, провера

површина квадрата и правоугоаника контролни

Површина квадрата

Површина контролни

Површина правоугаоника

Први писмени задатак припрема за 3 писмени задатак

Припрема за први присмени задатак

Припрме за 3 писмени

Припрме за други писмени задатак

ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Advertisements